Tez Düzenleme/Düzeltme

Tez Düzenleme ve Tez Düzeltme birbiriyle karıştırılan iki farklı işlemdir. Düzenleme, tezin tez yönergesine uygun şekilde hazırlanmasıdır. Tez düzeltme ise tez metninin imla/yazım kurallarına uygun bir şekilde incelenmesidir.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

    Open chat