Redaktörlük

Fransızca kökenli bir sözcük olan “rédaction” yazılı bir metni düzelterek yayıma hazırlama anlamını taşır. Redaktörlük yazılı her türlü metni dil ve yazım açısından ele alır ve detaylı bir şekilde inceler. İmla ve yazım hataları ile anlatım bozukluklarını tespit ederek yazara metni en temiz hâliyle teslim eder.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

    Open chat